Møteplasser

Tid til å være ung

Tid til å være ung? er et landsdekkende helgekurs for ungdom/unge voksne i alderen 18-30 år, som har en mamma eller pappa med demens. Det arrangeres to kurs i året, som starter fredag kveld og avsluttes med lunsj søndag. Alle utgifter til reise og opphold blir dekket.

Målet med helgekursene er at unge får støtte til å håndtere sin livssituasjon og hjelp til å mestre utfordringene i hverdagen. Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får deltakerne snakket med fagpersoner samt delt tips og råd med hverandre. Det er også lagt vekt på sosiale aktiviteter på kurset.

Deltakerne på Tid til å være ung? gir uttrykk for at det er nyttig med kunnskap om demens, og at de etter kurset har en bedre forståelse for situasjonen og tro på at de klarer å møte utfordringene.

Det statses på nye kurs i 2019.

Sommerleir 

Det arrangeres sommerleir for barn under 18 år som har en mor eller far med demens, der den friske forelderen eller annen voksen ressursperson også deltar. Leiren starter torsdag ettermiddag og avsluttes med lunsj søndag. Alle utgifter til reise og opphold blir dekket.

Målet med leiren er at deltakerne skal møte andre i liknende situasjon, og sammen dele erfaringer, få ny kunnskap og ha det gøy sammen. Gjennom samtaler, informasjon og lek møter barna fagpersoner og ungdom, med erfaring som pårørende, som deltar aktivitetsledere. Undervisning og samtaler skal gi forelderen økt kunnskap om demens og hjelp til å møte familiesituasjonen og støtte barnet i hverdagssituasjoner.

I juli i 2018 ble sommerleiren arrangert på Færder leirsted på Østre Bolærne i Vestfold. Vi satser på ny sommerleir til sommeren 2019.